Pontificio Collegio Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio

Keď ateistický komunizmus prenasledoval Cirkev na Slovensku a v snahe obmedziť prítomnosť kňazov na Slovensku zrušil semináre a v jedinom dovolenom seminári v Bratislave mohol študovať iba obmedzený počet kandidátov na kňazstvo, vtedy Slováci žijúci v zahraničí postavili v Ríme – za rozhodujúcej pomoci Slovákov z Ameriky – Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda. Tento Ústav bol schválený dekrétom J. Em. kardinála Eugena Tisseranta, biskupa Porto-Santa Rufina, 8. januára 1961 a bol uznaný za právnickú osobu dekrétom prezidenta Talianskej republiky. Podľa stanov Ústav sa mal starať o rast duchovných povolaní výchovou a výučbou mladíkov vo vlastnom Kolégiu.

Pontificio Collegio Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio
  • Via Maria Domenica Brun Barbantini, 31 - 00123 Roma
  • +39 0630310778313
Pontificio Collegio Slovacco dei Santi Cirillo e Metodio

Rettore

Pavol Zvara

Progetto di comunicazione integrata NOVA OPERA